Αποτρίχωση / Εξάλειψη Ανεπιθύμητης Τριχοφυΐας
Ενζυμική Ακανθόλυση
 
Εισαγωγή ειδικών ενζύμων μέσα στους κενούς τριχικούς θύλακες για την καταστροφή των αναγεννητικών κυττάρων της τρίχας. Συνδυάζεται με το IPL και επιλεκτική θερμόλυση για μεγιστοποίηση του αποτελέσματος. ∆εκαπέντε µέρες µετά την εφαρµογή IPL, πραγµατοποιείται η εισαγωγή συγκεκριµένων ενζύµων µέσα στους τριχικούς θύλακες με ιοντοφόρεση και την χρήση γαλβανικού ρεύματος, εντελώς ανώδυνα. Τα ένζυµα έχουν τελικό στόχο το βολβό της τρίχας και την επιλεκτική καταστροφή των αναγεννητικών κυττάρων της. Η ενζυμική ακανθόλυση χρησιμοποιείται στο πρόσωπο και στο σώμα.