Διάγνωση / Υγεία, Εξατομικευμένη Προσέγγιση
Bodygram
 
Προσδιορίζει τον βασικό μεταβολισμό ηρεμίας, τον δείκτη μάζας σώματος, την ολόσωμη κατανομή του λίπους και της μυϊκής μάζας, καθώς και το ποσοστό υγρών και τοξινών.
 
Η συσκευή του Bodygram μεταφέρει ηλεκτρικά ερεθίσματα μέσω τεσσάρων ηλεκτροδίων που τοποθετούνται στο δέρμα και το αντίστοιχο λογισμικό αναλύει τη % σύσταση του βάρους σώματατος στα εξής στοιχεία:
 
  Νερό (TBW)
     
  Κυτταρική μάζα (BCM)
     
  Ενδοκυττάριο νερό (ICW)
     
  Λίπος (FM)
     
  Εξωκυττάριο νερό (ECW)
     
  Άλιπος ιστός (FFM)
     
  Μυϊκή μάζα (MM)
 
Παράλληλα καταγράφει σημαντικές παραμέτρους για την απώλεια βάρους όπως:
 
  Συσχέτιση ανταλλαγής Νάτριο/Κάλιο (Nae/Ke)
     
  Βασικός μεταβολισμός (BMR) σε χιλιοθερμίδες
 
Η ολοκληρωμένη αυτή ανάλυση, διαθέτει τόση ακρίβεια που είναι σε θέση να προσδιορίσει εάν οι αυξομειώσεις στο σωματικό βάρος οφείλονται σε υγρά, κυτταρική μάζα ή λίπος. Επίσης διενεργεί έλεγχο των αλλαγών στην ενυδάτωση και βοηθά στον σχεδιασμό του κατάλληλου διατροφικού πλάνου.