Διάγνωση / Υγεία, Εξατομικευμένη Προσέγγιση
Lipid Check (Λιπιδαιμικός έλεγχος)
 
Καθορίζει τους δείκτες σακχάρου, χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων, καθώς και τις ιδανικές τιμές αυτών. Αναλυτικότερα οι δείκτες οι οποίοι ελέγχονται με τη συγκεκριμένη διαγνωστική μέθοδο είναι οι εξής:
 
  Ολική Χοληστερόλη
     
  Τριγλυκερίδια
     
  HDL  Χοληστερόλη
     
  LDL  Χοληστερόλη
     
  Σάκχαρο
     
  Οξόνη
     
  Κρεατινίνη
 
Το διαγνωστικό τεστ χοληστερόλης - γνωστό και σαν λιπιδικό προφίλ -  είναι ένα εύκολο και απλό τεστ που μπορεί να μετρήσει την ποσότητα της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων στο αίμα σας. Συμβάλει στον καθορισμό του κινδύνου αθηροσκλήρωσης και της συσσώρευσης Αθηρωματικός πλάκας στις αρτηρίες. Όταν τα επίπεδα χοληστερόλης είναι υψηλά, μάλλον δεν θα υπάρχει οποιοδήποτε σημάδι ή σύμπτωμα. Έτσι μια δοκιμή χοληστερόλης είναι ένα σημαντικό εργαλείο.