Σώμα / Μόνιμος Επανασχηματισμός Σώματος
Ενδερμολογία
 
Ισχυρή μηχανική δερμοεμπίεση με παγκόσμια αναγνώριση, που επανασχηματίζει τις καμπύλες και το περίγραμμα του σώματος, αντιμετωπίζει δραστικά την κυτταρίτιδα.
 
Πως δρα:
Η Ενδερμολογία είναι μία μέθοδος μασάζ με μηχανική υποστήριξη.  Διαθέτει δύο κυλίνδρους και ένα μηχανισμό που δημιουργεί ελεγχόμενη αναρρόφηση ανάμεσά τους. Καθώς ο ειδικός μηχανισμός αναρροφά το δέρμα, οι δύο κύλινδροι κάνουν μάλαξη του συνδετικού ιστού.
Είναι μία αποτελεσματική μέθοδος για την κινητοποίηση του λίπους και τη διαμόρφωση της περιμέτρου του σώματος. Αν και δεν είναι απαραίτητη καμία ειδική δίαιτα παρατηρήθηκε ότι υπάρχει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα όταν συνδυάζεται με δίαιτα φτωχή σε λίπος και ταυτόχρονη άσκηση. Σε όλες τις ασθενείς που εφαρμόστηκε η μέθοδος, (ακόμη και σε αυτές που δεν έχασαν κιλά ή και αντίθετα πήραν κιλά)ελαττώθηκε η κυτταρίτιδα και οι τοπικές εναποθέσεις λίπους μέχρι 90 %.
 
 
Αποτελέσματα
 
Καταπολέμηση κυτταρίτιδας
   
 
Αύξηση των επιπέδων των οιστρογόνων του αίματος που παρατηρείται περίπου μία ώρα μετά το πέρας της κάθε θεραπείας.
   
 
Μείωση πόντων συνολικά από όλο το σώμα
   
 
Καταπολέμηση επιδερμικής χαλάρωσης
   
  Τόνωση λεμφικής κυκλοφορίας με απομάκρυνση οιδημάτων κυρίως από το κάτω άκρα