Σώμα / Μόνιμος Επανασχηματισμός Σώματος
Ιοντοφόρεση
 
Μεθοδολογία μονοφασικού ρεύματος με τη χρήση ενός ειδικού ηλεκτροδίου, που επιτυγχάνει βαθειά διείσδυση λιποδιαλυτικών ουσιών στα επίμαχα σημεία, καταπολεμά το τοπικό πάχος.
 
Πως δρα:
Πρόκειται για ενεργητική διαδερμική χορήγηση ενός επιλεγμένου λιποδιαλυτικού ορού με την βοήθεια ηλεκτρικού γαλβανικού ρεύματος. Απαραίτητη προϋπόθεση ο ορός αυτός να είναι υδατό-διαλυτός και να περιλαμβάνει θετικά ή αρνητικά ιόντα.
Το Γαλβανικό ηλεκτρικό ρεύμα δίνει την κινητήρια δύναμη στα ιονισμένα τμήματα του ορού να εισχωρήσουν μέσω του δέρματος στους ιστούς που βρίσκονται βαθύτερα.
Με άλλα λόγια η δράση του γαλβανικού ρεύματος επιτρέπει την περαιτέρω είσοδο του ορού σε βαθύτερα στρώματα.
Το δέρμα λειτουργεί σαν δεξαμενή του λιποδιαλυτικού ορού, παρατείνοντας την απελευθέρωση του ακόμα και μετά την απομάκρυνση της συσκευής ιοντοφόρεσης.
 
 
Αποτελέσματα
 
Λιποδιάλυση που διαρκεί και μετά την θεραπεία
   
 
Καταπολέμηση τοπικού πάχους, απώλεια κιλών
   
  Τοπική απώλεια πόντων