Όροι Χρήσης

Στην εταιρία μας λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και τηρούμε όλες τις παγκοσμίως αποδεκτές και με βάση τα διεθνή πρότυπα πολιτικές ασφάλειας ώστε να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα πελατών/συνεργατών που επεξεργαζόμαστε κατά τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο που διέπει την , τόσο την ίδια την εταιρία, όσο και τρίτους που τυχόν επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας. Η εταιρία μας δεν τηρεί ή επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 16 ετών.

Λαμβάνοντας υπόψιν το νομικό πλαίσιο που ακολουθεί:
τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και περί διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (αναφέρουμε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύουν σήμερα, τους κανονισμούς Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε. όπως έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ 87 & 88/26-1-2005 και ισχύουν, το Π.Δ. 47/2005),
τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου (Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ – 2016/679).

Σας παραθέτουμε την πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που καταχωρείτε και αποθηκεύουμε για λογαριασμό σας στην εταιρία μας: Επικοινωνία σχετικά με ζητήματα προσωπικών δεδομένων
Για θέμα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Πωλήσεων της Εταιρίας μας στο 210-821-4000, μεταξύ 9:00 και 17:00, από Δευτέρα ως Παρασκευή, πλην αργιών ή καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας στο info@dna-centers.com

Σκοπός επεξεργασίας και τρόποι χρήσης/επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
Ο σκοπός επεξεργασίας καθώς και ο τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο συλλογής και την υπηρεσία για την παροχή της οποίας ζητήθηκε η συλλογή τους.

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών/συνεργατών μας:
(α) η παροχή των υπηρεσιών που αναθέτει ο πελάτης στην εταιρία μας.
Παραθέτουμε στη συνέχεια τα σημεία κατά τα οποία θα ζητήσουμε προσωπικά σας στοιχεία:

το όνομα και επίθετο
τον αριθμό τηλεφώνου
την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email)

Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μαζί σας για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας και υπάγονται στα δικαιώματα των υποκειμένων όπως περιγράφονται παρακάτω.

Τηλεφωνικά
Οι κλήσεις που πραγματοποιούνται από και προς την εταιρία μας μπορούν να ηχογραφούνται για την βελτίωση της ποιότητας καθώς και την διασφάλιση των διαδικασιών για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Τα δεδομένα που θα σας ζητηθούν κατά την συνομιλίας σας με τον εκπρόσωπο μας θα καταχωρηθούν στην αντίστοιχη φόρμα όπως αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω και διέπονται από τους σκοπούς και τρόπους επεξεργασίας που ισχύουν για αυτές.

Μέσω email
Τα email που αποστέλλονται από και προς την εταιρία μας μπορούν να διατηρούνται για τη βελτίωση της ποιότητας καθώς και την διασφάλιση των διαδικασιών για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Τα δεδομένα που θα συμπεριληφθούν σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την επικοινωνίας σας με την εταιρία μας, θα καταχωρηθούν στην αντίστοιχη φόρμα όπως αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω και διέπονται από τους σκοπούς και τρόπους επεξεργασίας που ισχύουν για αυτές.

Φόρμα Χρέωσης Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών
Ονοματεπώνυμο Κατόχου
Τύπος Κάρτας
Αριθμός Κάρτας
Ημερομηνία Λήξης
CVV2/CVC2
Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας και το απόρρητο των στοιχείων αυτών διασφαλίζεται μέσω πρωτόκολλων κρυπτογράφησης και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών μέσω διαδικτύου, ενώ είναι απολύτως ασφαλής και η μετάδοση τους προς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που θα προβεί στην συναλλαγή μέσω κλειδιών ασφαλείας και ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων. Κατά την καταχώρηση των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, χρησιμοποιούνται ασφαλείς διαδικασίες οι οποίες επιτρέπουν στην εταιρεία μας να πραγματοποιεί την συναλλαγή με την Τράπεζα Eurobank χωρίς να πραγματοποιείται προώθηση σε εξωτερικό ιστότοπο. Τα δεδομένα και στοιχεία της κάρτας που καταχωρούνται δεν αποθηκεύονται, ούτε διατηρούνται σε αρχεία.

Κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης και εφόσον μας έχετε χορηγήσει, είτε κατά την δημιουργία λογαριασμού μέλους, είτε κατά την εγγραφή σας στα newsletter μας και την προσωποποιημένη επικοινωνία, τα κατά περίπτωση ενδεχόμενα αναγκαία στοιχεία σας, παρέχονται και οι εξής δυνατότητες:
Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενημέρωση σας σχετικά με προσφορές, διαγωνισμούς ή άλλα νέα του ευρύτερου ενδιαφέροντος και πάντοτε συναφή με τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε;
Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε και αποθηκεύουμε τα επεξεργαζόμαστε εφόσον έχουμε νόμιμο λόγο για την επεξεργασία αυτή.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας:
(α) η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να σας παρέχουμε όπως για παράδειγμα η κατοχύρωση ενός δώρου ή η ενεργοποίηση μιας ιατρικής υπηρεσίας και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρίας μας στο πλαίσιο αυτό. Επιπλέον, απαιτούνται για την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού παροχής υπηρεσιών ή πώλησης, για τις υπηρεσίες ή προϊόντα που θα επιλέξετε να προμηθευτείτε από την εταιρία μας. Απαραίτητα είναι επίσης για την υποστήριξη μετά την παροχή υπηρεσιών ή πώληση, για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες σας (ανανέωση, λήξη κλπ.) και γενικά όπου είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων.

Ανήλικοι και παιδιά
Η εταιρεία μας δεν παρέχει υπηρεσίες ή προϊόντα για αγορά από παιδιά και ανήλικους κάτω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Διαβίβαση/κοινοποίηση των δεδομένων σας:
Η εταιρεία μας δέν έχει την δυνατότητα να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

Υποδομή Αποθήκευσης αρχείων προσωπικών δεδομένων
Οι εφαρμογές που η HCMS χρησιμοποιεί για την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από το εκάστοτε κανονιστικό και νομικό πλαίσιο λειτουργούν σε ασφαλές περιβάλλον με την κάλυψη ειδικού πιστοποιητικού SSL ώστε να κρυπτογραφεί όλα τα δεδομένα που διακινούνται μέσω αυτών των υπηρεσιών/εφαρμογών. Οι virtual ή physical servers που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και εκτέλεση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων έχουν εγκατεστημένα προγράμματα διασφάλισης της ακεραιότητας και της αποτροπής επεξεργασίας από μη εξουσιοδοτημένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ καλύπτονται με security software για την αποτροπή οποιασδήποτε κακόβουλης επίθεσης.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης
Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:
– Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
– Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
– Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης που ρητά μας έχετε δώσει. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Επίσης θα διατηρήσουμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας για όσο διάστημα τον διατηρείτε και δεν έχετε ζητήσει την διαγραφή του. Δεδομένα σας, τα οποία μας δίνετε με σκοπό να σας παρέχουμε υπηρεσίες, θα διατηρούνται για όσο χρειάζεται ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές. Εφόσον είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων, ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποιες από τις πληροφορίες σας, όπως απαιτείται, ακόμα και μετά τη λήξη του λογαριασμού σας ή δεν χρειάζεται πλέον να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρίας μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

email: info@dna-centers.com

Στην διαθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Τμημα Μηχανογραφησης