ΣΠΙΛΟΙ

ΣΠΙΛΟΙ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ & ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ

Σπίλοι είναι ο ιατρικός όρος για τις ελιές στο δέρμα. Συνήθως, είναι αβλαβείς συγκεντρώσεις μελανοκυττάρων σε μορφή κηλίδων χρώματος καφέ, μαύρου ή ροζ. Οι σπίλοι μπορεί να υπάρχουν εκ γενετής  ή να αναπτυχθούν αργότερα.
Λόγω της αυξημένης έκθεσης στον ήλιο στην χώρα μας κατά την μεγαλύτερη διάρκεια του έτους, όσοι φέρουν σπίλους στο σώμα τους πρέπει να προβαίνουν σε προληπτικούς ελέγχους από Ιατρό Δερματολόγο. Αν ο δερματολόγος κρίνει έναν σπίλο ύποπτο, τότε προχωρεί  δερματοχειρουργική αφαίρεση αυτού με τοπική αναισθησία στο ιατρείο και σε ιστολογική βιοψία για την απόκλιση κακοήθειας.

Όσοι φέρουν σπίλους στο σώμα τους πρέπει να παρατηρούν τυχόν αλλαγές στο σχήμα και στο χρώμα και να ζητούν εξέταση από Δερματολόγο. Οι Δερματολόγοι χρησιμοποιούν τον κανόνα ABCDE  για την αξιολόγηση των σπίλων.

Ασυμμετρία: Ένας σπίλος είναι συμμετρικός όταν, αν χωριστεί με μια νοητή γραμμή στη μέση, οι δύο πλευρές του είναι ίδιες.  

Όρια: Οι άκρες ενός κανονικού σπίλου έχουν σαφές, καλά καθορισμένο σχήμα ξεχωριστό από το δέρμα που το περιβάλλει.  
Χρώμα: Αν το χρώμα ενός σπίλου είναι ομοιόμορφο σε όλη την έκτασή του.

Διάμετρος: Οι σπίλοι συνήθως παραμένουν εντός ορισμένων ορίων μεγέθους. Ένας φυσιολογικός σπίλος είναι περίπου 6 χιλιοστά ή λιγότερο.

About Author

Related posts

Give a comment